“Награда на публиката” за най-добро рекламно видео

На 03.06 на форума “Изгряващи звезди 2021” – церемонията за награждаване на победителите от програма Учебна компания 2020-2021, беше обявен и победителя в една нова категория, която цели да подобри уменията на учебните компании да представят себе си и това, което правят в кратък видео формат. В категорията “Награда на публиката” взеха участие 15 УК, чиито видеоклипове бяха публикувани на 27 май 2021 г. и обявени чрез Facebook страницата на JA Bulgaria за открити за гласуване. Резултата от гласуването беше отчетен в 16:00 ч. на 1 юни 2021 г. спрямо официалните данни на Facebook Business Manager, в секцията за отчитане на представянето на публикувани видеа „Creator Studio”. Резултатът от класирането бе изтеглен в присъствието на двама служители на JA Bulgaria директно от данните на Facebook и споделен към екипа незабавно след това. Този файл позволява да се се преглеждат данни в различни интервали от време, както и сумарно за конкретен период. Спрямо отчетените данни на 01 юни беше определен и победителя в категорията за “Награда на публиката” – Учебна компания „Тедър“. Техни подгласници са Учебна компания „Интекс“. Поздравяваме и всички останали участници, които успяха да се включат в надпреварата. 

Данните в таблицата по-долу са за периода 27 май- 1 юни, 16:00 ч. В отделните дни данните са били динамични спрямо ангажираността на аудиторията със съответните видеа. Данните във индивидуалните фийдове на потребителите не отразяват пълната картина за съответния период. Това може да се види единствено от администраторите на сайта. 

В изображението по-долу (скрийншот) са представени данните от таблицата така както ги видяхме с екипа на JA Bulgaria в секцията за анализ на данните в Creаtor Studio на Facebook профила ни. В последната колонка „Engagement” са отразени данните от трите метрики „Comments”, “Shares”, “Likes”. Отделните показатели са посочени в таблицата за разглеждания период (27 май до 1 юни, в 16:00 ч.) 

статистика - Facebook Business Manager

Най-добро рекламно видео – резултати

Най-добро рекламно видео - резултати

Поздравяваме победителите, както и всички участници поели ангажимента да участват в конкурса, както и на всички съмишленици, които ги подкрепиха. Тук можете да видите отново и краткия рекламен клип на победителите. 

#CoYC2021 #RisingStars2021 #CompanyProgram #Gen_E 

Участие в международния сертификационен изпит „Сертификат за предприемачески умения“ (ESP)

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

Обръщаме се към вас с ексклузивна покана и предложение, достъпно само за училищата и учениците, които работят по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт през настоящата учебна година. Oрганизацията ни предоставя възможност на всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ през учебната 2020-2021г., да се явят на международно признатия изпит „Сертификат за предприемачески умения“.

Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е международна квалификационна система, която удостоверява, че учениците на възраст 15-19 години, които са имали истински опит в предприемачеството, са придобили необходимите знания, умения и компетентности, за да започнат бизнес или да бъдат успешно заети.

ESP включва:
• Целогодишно участие в програма “Учебна компания” в училище;
• Самооценка на предприемаческите компетентности, чиято цел е да подтикне учениците към рефлексия върху компетентностите, които са придобили чрез участието им в програма „Учебна компания“;
• Финален онлайн компютърно-базиран тест, който оценява, валидира и сертифицира придобитите от учениците теоретични бизнес, икономически и финансови познания, както и когнитивните и практическите им умения във връзка с най-важните понятия в бизнеса. Изпитът е достъпен само за ученици, преминали през програма „Учебна компания“ и самооценката;
• Достъп до допълнителни възможности, предлагани от малки и големи предприятия, топ университети и международни организации в Европа, които да улеснят прехода на младите хора от образованието към работния свят.
ESP е сертификат, който учениците могат да добавят към своята автобиография и да използват, за да продължат образованието си, да влязат в света на работата, или да започнат собствен бизнес. За училищата и учителите ESP е пълен пакет, който подкрепя резултатите от обучението по предприемачество и развива в учениците уменията и компетентностите, които работодателите търсят.

Откакто се провежда изпитът, над 9000 младежи в цяла Европа са придобили Сертификата. ESP допринася и за укрепването на тези ключови компетентности, които по-късно в живота ще помогнат на учениците да намерят удовлетворяваща лична реализация и да вземат пълноценно участие в обществото.

За да заявите своето участие в ESP през тази учебна година, имате две възможности:

1. Учители, които са провели изпита през 2019-2020 учебна година и имат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Можете директно да влезете в платформата със своето потребителско име и парола и да генерирате кодове за учениците си, с които те да се регистрират и попълнят самооценката. За да си припомните процеса, може да прегледате обучителните материали тук: Инструкции за работа с ESP платформата

2. Учители, които досега не са провеждали изпита и нямат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Mоля, попълнете формуляра за заявка в срок до 04.06.2021г.:https://form.jotform.com/92763456723970 и продължете да четете по-надолу.

Какво ще последва след вашата регистрация:
1. След попълване на формуляра екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже с вас, за да ви даде информация как да осъществите своята регистрация и инструкции как да направлявате процеса на регистрация на вашите ученици в платформата ESP.

2. В срок до 10.06.2021 г. учениците следва да попълнят самооценката, която е достъпна на български език и може да се попълни от всяко устройство, свързано с интернет, в или извън училище.

3. В края на месец юни и началото на месец юли 2021 г. ще се проведе изпитния период за сертифициране с ESP. Екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже предварително с Вас с допълнителни инструкции и за да се уточни провеждането на третия ключов елемент от сертификацията – онлайн теста, за който Вашето училище ще поеме ролята на изпитен център. Тази година, предвид пандемичната ситуация, изпитът може да бъде проведен в онлайн среда (чрез среща в Zoom, Microsoft Teams, Google Handouts или друга подобна платформа) или в присъствена среда (в компютърен кабинет във Вашето училище). Независимо кой от двата варианта е избран, присъствието на учител-квестор е задължително за провеждането на изпита. Организацията ни ще предостави обучителни наръчници и материали на български език в PDF формат. Изпитът е достъпен за ученици на български език.

За допълнителни въпроси и информация моля свържете се с Жана Димова на имейл jana.dimova@jabulgaria.org и тел.: +359 877161986
Очакваме Вашата активност и ангажираност за оползотворяване на тази полезна нова възможност!

С уважение,
Милена Стойчева
Изпълнителен директор, JA Bulgaria

(Писмо в PDF вариант за сваляне)

СПИСЪК С ФИНАЛИСТИТЕ, ДОСТИГНАЛИ ФИНАЛИТЕ НА ПРОГРАМА “УЧЕБНА КОМПАНИЯ”

На 15 април 2021 г. след събеседване на жури и оценяване на различните компоненти бяха обявени и финалистите, които ще имат възможност да се борят за първото място на финалите “Изгряващи звезди” 2021 г. в началото на м. юни. Екипите бяха оценявани от три състава на жури, всяко от което имаше възможност да зададе своите въпроси в онлайн среда на участниците. След оформяне на финалните оценки, имената на екипите бяха обявени на живо във Facebook лайвстрийм, който може да видите по-долу.

Ето и списъкът с финалистите:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛУФИНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ,

15 април 2021 г.

Учебна компания (Жури 1) Сбор точки
BioHunting 193
CEFF 176
GOLDEN Nature 173
Интекс 166
Веселите червейчета 166
Hell’s Cooking 156
ART(O)DITO 110
Casero 107
Bouge 105
Фиеста 102
Aroma flames 101
Mind Access 88
Bruhhh 87
Ирис5619 78
Lurrella 72
Учебна компания (Жури 2) Сбор точки
Bionic Givers 207
Кафе Еко 206
Wheatlery 193
Dog Shmog 183
Just young and genius 177
Little hands 152
ClassMate-Store 146
Invicta 108 137
Sweet dreams 137
MossArt 129
Soap Magic 126
Спортмен 101
Smart Teens 98
Craft Bulgaria 87
Green Magic 85
CRN Company 81
Учебна компания (Жури 3) Сбор точки
BioFoam 187
Vector 9 185
Dreamex 182
Ko_Co Industries 181
Union 5 180
Тедър 180
The Inventors 179
Green Reborn 168
CareFront 154
Revive the used 149
Ring Ring 148
Български джобен счетоводител 147
Better Art Goods 143
Bulgarian Technology 134
Better Junior 128
Creative Company 124

Благодарим на журито, което даде ценни насоки за подобрение в презентациите и бизнес идеите на участнците в полуфинала!

Обучение за преподаватели по направление суровини и кръгова икономика

girls go circular

Уважаеми учители,

Екипът на Джуниър Ачийвмънт иска да ви покани да се включите заедно с вашите ученици в един проект на Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) Суровини свързан с онлайн обучение на ученици в Дигитални умения, Предприемачество и Кръгова икономика. Целта на проекта (Girls go circular) е да запознае младежите (14-18 г.) с концепцията за Кръгова икономика и предимствата ѝ пред линейната. Основната целева група са момичета, но е отворен към всички младежи, които имат интерес към тематиката.

Проектът е много подходящ на ученици от „Учебна компания“, които участват/ искат да участват в направление „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ към проекта ни с ЕИТ „Суровини“ за генериране на идея за бизнес на учебната компания. Обучението ще се проведе в онлайн платформа като се състои от 4 тематични модула свързани с Кръговата икономика и рециклиране – пластмаси, метали, устойчива мода и смартфони, а учениците трябва да преминат през един от тях (ако имат интерес може и през повече) като обучението е на български език. Продължителността му е около 4 астрономически часа с разнообразни активности – видеа, куизове, индивидуална работа, работа в групи.

Успешно преминалите през обучението ученици ще получат баджове за придобитите умения и знания, в края на проекта ще получат и сертификат за успешно завършен модул.

Учителите също ще получат сертификати, а училището ще получи видимост/реклама на уебсайта на проекта като  партньорско училище-пионер в Европейски план за действие за дигитално образование.

Първата стъпка за участие в проекта е обучение на учители, които ще координират обучението на учениците в час. Каним ви да се включите в онлайн обучението на 13 ноември.

Обучението ще бъде два часа като можете да изберете два варианта –

10-12 ч. (линк за регистрация, https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qfuGorTktGtFAtaz6PSpx3WbdEDgFmV05)

или 16.00-18.00 ч. https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtcuqqpjgsHNecyWC9_HDyemPAOOWP6yMe.

Тече втори етап на регистрация на учебните компании

Тече втори етап на регистрация на учебните компании

Уважаеми преподватели и участници в учебни компании,

Бихме искали да ви информираме за началото на втори етап на регистрация на учебните компании. В него е необходимо да добавите допълнителна информация като редактирате вашите вече създадени профили. Нужно е да влезете с вашето потребителско име и парола. Ако е нужно, използвайте оцпията “Забравена парола”, за да генерирате нова.

 1. Кратка информация за учебната компания (в профила на учебната компания – поле „Описание на компанията“). Тук следва да подготвите описание на компанията в рамките на 50-100 думи.
 2. Предварителен бизнес план. Можете да изтеглите формуляра от секция „Ресурси за учебни компании“. Обърнете внимание, че за да имате достъп до файловете трябва да сте влезли в профила на учебната компания. След като попълните предварителния бизнес план, трябва да го прикачите в профила на учебната компания. Документът е кратък, с отворени въпроси и има за цел да даде първоначална информация за компанията. Доколкото документът е и предварителен, всичко което сте заложили в него търпи промени.
 3. Избор на тематично направление. Отново в профила на учебната компания, можете да избирате Тематично направление по проект, в което да се включат вашите компании. Опциите са две – „ЕИТ Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ и „NN Социално предприемачество“. Възможно е учебна компания да участва и в двата проекта едновременно. Изискванията са предметът на дейност на учебната компания да съвпада с тематиката на направлението:
  • За участие в направление „ЕИТ Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ (вижте повече информация за проекта тук),  компанията трябва да реализира дейност в сферата на кръговата икономика, т.е. да работи – с рециклирани материали, да рециклира материали, да работи с дърво или метал (допуска се и дигитална услуга свързана с рециклиране – например: приложение);
  • За участие в направление „NN Социално предприемачество“, бизнесът на учебната компания трябва да има социална насоченост, т.е. да е насочен и да подпомага решаването на социален проблем .

Защо да участва Вашата учебна компания в проектите?

 • За да се състезава за специални награди;
 • За да участва в иновационни лагери;
 • За да участва в международни инициативи;
 • За да работи с ментори специалисти в дадените области.

Очакваме да попълните необходима информация и да направите своя избор в посочения срок – до 13 ноември 2020 г.