Какво представлява ESP сертификата?

Сертификатът за предприемачески умения (ESP – Entrepreneurial Skills Pass) е уникална нова квалификация, която удостоверява, че ученици на възраст 15-19 години са придобили реален предприемачески опит и имат необходимите знания, умения и компетентности за започване на собствен бизнес или за успешна реализация на пазара на труда.

ESP е проект, финансиран от Европейската комисия. Той е част е от Европейската бизнес кампания за умения за работни места, промотирана от JA Europe и Корпоративна социална отговорност Европа (CSR Europe), насочена към преодоляване на проблемите на пазара на труда днес – застаряващо население, липса на адекватни компетентности и обществено-икономическа стагнация.

Работодатели и педагози подкрепят ESP като квалификация, даваща конкурентно предимство на младите хора, които желаят да продължат образованието си, да започнат работа или собствен бизнес.

Сертификатът ESP е квалификация, която учениците могат да добавят към своето CV и да използват, когато излизат на пазара на труда. Чрез ESP учениците придобиват ключови умения и имат достъп до допълнителните възможности, предлагани от компаниите и институциите, които подкрепят Сертификата ESP. Успешното придобиване на сертификата ESP дава възможност на учениците да си сложат специална ESP значка в профилите в LinkedIn и така да станат по-разпознаваеми за компаниите, подкрепящи ESP.

ESP е интегрална част от обучението по програма „Учебна компания“. Силно препоръчително е всички ученици, които са се обучавали по програмата, да преминат ESP сертификация, възползвайки се от всички позитиви, които тя предлага.

Получаването на ESP сертификат включва попълването на онлайн самооценка през учебната година и полагането на онлайн изпит на края на учебната година.