Достъп до ресурсите имат само регистрираните учебни компании за текущата учебна година.