ПРОЕКТ „Младежи в кръговата икономика“

3938 thumb

За проекта

Според кампанията Women in Digital Scoreboard 2019 на Европейската комисия, жените представляват едва 34% от завършилите в направленията НТИМ (наука, технология, инженерство, математика) и 18% от специалистите в областта на ИКТ (информационните и комуникационни технологии). Проектът Girls Go Circular цели да предостави на най-малко 50 000 момичета на възраст 14-18 год. с цифрови и предприемачески умения до 2027 г. чрез програма за онлайн обучение по кръгова икономика. Проектът се осъществява в подкрепа на Действие 13 — Насърчаване участието на жените в НТИМ от План за действие в областта на цифровото образование на Европейската комисия и допринася за преодоляване на неравнопоставеността между половете, когато става дума за броя на жените, заети в цифровия и предприемаческия сектор в Европа. Разрушаването на стереотипите по отношение на пола и повишаването на осведомеността за възможностите, които предлагат дисциплините НТИМ, са от ключово значение за промяната на текущото възприемане на цифровата индустрия и дисциплините НТИМ сред момичетата и младите жени. Това начинание не само ще допринесе за една по-приобщаваща Европа, но и ще подтикне появата на иновативни перспективи, които да доведат до по-добри възможности за всички.

„Младежи в  кръговата икономика“ (Girls Go Circular) е образователен проект финансиран от ЕС, който има за цел да предостави на момичетата на възраст 14-18 години в цяла Европа цифрови и предприемачески умения чрез онлайн учебна програма за кръговата икономика. Проектът допринася за Действие 13 от „Плана за действие за дигитално образование 2021-2027 г.“ – Насърчаване на участието на жените в STEM. Целта на проекта е да обучи поне 50 000 момичета в Европа до 2027 г.

Важно! Въпреки че проектът е насочен към женско предприемачество, участието на момчета се насърчава, понеже тематиката е важна за цялото общество и развитието на младежкото предприемачество!

В основата на проекта е Пространство за обучение по кръгова икономика. Тази онлайн платформа за обучение предлага на учениците възможността да задълбочат знанията си за кръговата икономика, като същевременно придобият дигитални компетенции. Платформата е създадена, за да включва учениците в практически дейности, както индивидуални, така и в групови, и да им дава възможност да разработват решения на големите обществени и екологични предизвикателства.

Какво ще научите?

„Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular) предлага онлайн обучителни модули за предизвикателствата, свързани с устойчивото извличане, устойчиво потребление и повторна употреба на природни ресурси. Те включват обучение как да се премине към кръгова икономика в 8 модула на теми: пластмаси, метали, устойчива мода, смартфони, електронни отпадъци​, роботика и кръгова икономика​,  климатични промени и кръгова икономика, кръгова икономика и храни, както и два въвеждащи модула – за интернет безопасност и въведение в кръговата икономика . Целта е да се даде възможност на учениците да станат посредници на промяната в зеления преход, като същевременно развиват дигитални умения.

Учениците правят онлайн изследвания, планират кампании в социалните медии, създават видеоклипове и презентации или разработват бизнес планове чрез учебните модули. Те работят както индивидуално, така и в групови предизвикателства.

Учебната програма

Основната учебна програма за един модул отнема 5-6 часа. Програмата може да се премине по време на еднодневен семинар или да се интегрира в редовни часове в клас, което позволява на учителите да вървят със собственото  темпо и да извлекат максимума от учебните материали. Детайлна информация за преподаване на проекта е поместена в Ръководството за преподаватели.

     

    ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (на английски език / латиница)