Процес на регистрация

Информация за регистрация на учебна компания

Как да регистрирам своята „Учебна компания“?

Взехте ли вече своето решение за създаване на собствен бизнес в рамките на програма „Учебна компания“? Ако отговорът е „да“, като истински и отговорни предприемачи следва да се запознаете с процеса на регистрация на Вашата учебна компания.

За да регистрирате успешно своята учебна компания, е необходимо да минете през следните два етапа.

Първи етап на регистрация

1. Подаване на заявка
  • Закупувате от нашия електронен магазин  ПРОГРАМА “УЧЕБНА КОМПАНИЯ” – 72 ч. на следния линк: https://www.jabulgaria.org/shop/product/programa_uchebna_kompaniia_72_ch. В поле “Допълнителна информация” при оформяне на поръчката запишете името (или имената, ако са повече от една) на вашата учебна компания. След подаване на поръчката, по имейл ще получите проформа фактура. Проформа фактурата може да бъде издавана за физическо или юридическо лице. Имайте предвид, че таксата за регистрация (в размер на 150 лв.) се заплаща за училище, без значение от броя учебни компании и ви осигурява достъп до електронните учебни материали по програма „Учебна компания“.
2. Заплащане на такса за регистрация
  • Платите таксата за регистрация, като е важно в основанието на платежното нареждане на въведете номера на проформа фактурата. Направете копие и/или снимка на платежното нареждане (документ за платена такса).
3. Подготовка на документи
  • Подготвите необходимите документи, които да прикачите в профила на Вашата учебна компания. За целта, изтеглете рамков договор и анекс между вашето училище и JA Bulgaria. Разпечатайте документите, попълнете ги и ги сканирайте в общ файл.
4. Регистрация на учебната компания
  1. Отворите формуляра за регистрация на учебни компании. Тук ще създадете и поетапно ще допълвате профила на Вашата учебна компания.
    • За да регистрирате учебна компания тя трябва да се състои от минимум 3-ма и максимум 25 ученици. Попълнете формуляра до 1 ноември 2021 г.
    • На следващия етап – всички регистрирани учебни компании ще бъдат информирани, в какъв срок да подадат втората част от информацията за своя профил – лого и предварителен бизнес план. Тя ще бъде добавена като допълните съществуващия профил на учебната компания при първоначалната регистрация.
5. Добавяне на договор и анекс във формуляра
  • Във формуляра за регистрация, на първоначалния етап следва да прикачите – файла със сканираните договор и анекс, както и документа за платена такса.

Ако се появи технически проблем при качването на документите, ползвайте този шаблон, в който да попълните задължителната информация и го изпратете на посочения вътре имейл.

Втори етап на регистрация

За този етап е неоходимо да имате регистриран и одобрен от администратора профил, за да може да влезете и с редакция да добавите допълнителната информация. Срок – предстои уточняване

1. Добавяне на информация с описание на учебната компания.

Полето в профилите ви се казва “Описание на дейността” и от екипа очакваме да впише текст с дължина 50-100 думи. Ако сте работили и върху лого на компанията, може да добавите и него.

3. Добавяне на предварителен бизнес план

Можете да изтеглите формуляра от секция „Ресурси за учебни компании“ на Портал на учебните компании (https://company.jabulgaria.org/uk-files/). Обърнете внимание, че за да имате достъп до файловете трябва да сте влезли в профила на учебната компания. След като попълните предварителния бизнес план, трябва да го прикачите в профила на учебната компания. Документът е кратък, с отворени въпроси и има за цел да даде първоначална информация за компанията. Доколкото документът е и предварителен, всичко което сте заложили в него търпи промени.

3. Избор на тематично направление

В рамките на настоящата учебна година, вашата учебна компания има възможност да се включи допълнително в следните проекти – “Зелено предпримачество и кръгова икономика”, “Социално предприемачество”, “Дигитално предприемачество”. Изискванията са предметът на дейност на учебната компания да съвпада с тематиката на направлението. По-късно, в профила на учебната компания, следва да посочите своя избор като направите отметка в поле „Тематично направление“. 

 

Важно! Запомнете потребителското име и паролата, с която сте извършили регистрацията на Вашата учебна компания. Те ще са ви необходими, за да допълвате профила си.