УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

Обръщаме се към вас с ексклузивна покана и предложение, достъпно само за училищата и учениците, които работят по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт през настоящата учебна година. Oрганизацията ни предоставя възможност на всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ през учебната 2020-2021г., да се явят на международно признатия изпит „Сертификат за предприемачески умения“.

Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е международна квалификационна система, която удостоверява, че учениците на възраст 15-19 години, които са имали истински опит в предприемачеството, са придобили необходимите знания, умения и компетентности, за да започнат бизнес или да бъдат успешно заети.

ESP включва:
• Целогодишно участие в програма “Учебна компания” в училище;
• Самооценка на предприемаческите компетентности, чиято цел е да подтикне учениците към рефлексия върху компетентностите, които са придобили чрез участието им в програма „Учебна компания“;
• Финален онлайн компютърно-базиран тест, който оценява, валидира и сертифицира придобитите от учениците теоретични бизнес, икономически и финансови познания, както и когнитивните и практическите им умения във връзка с най-важните понятия в бизнеса. Изпитът е достъпен само за ученици, преминали през програма „Учебна компания“ и самооценката;
• Достъп до допълнителни възможности, предлагани от малки и големи предприятия, топ университети и международни организации в Европа, които да улеснят прехода на младите хора от образованието към работния свят.
ESP е сертификат, който учениците могат да добавят към своята автобиография и да използват, за да продължат образованието си, да влязат в света на работата, или да започнат собствен бизнес. За училищата и учителите ESP е пълен пакет, който подкрепя резултатите от обучението по предприемачество и развива в учениците уменията и компетентностите, които работодателите търсят.

Откакто се провежда изпитът, над 9000 младежи в цяла Европа са придобили Сертификата. ESP допринася и за укрепването на тези ключови компетентности, които по-късно в живота ще помогнат на учениците да намерят удовлетворяваща лична реализация и да вземат пълноценно участие в обществото.

За да заявите своето участие в ESP през тази учебна година, имате две възможности:

1. Учители, които са провели изпита през 2019-2020 учебна година и имат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Можете директно да влезете в платформата със своето потребителско име и парола и да генерирате кодове за учениците си, с които те да се регистрират и попълнят самооценката. За да си припомните процеса, може да прегледате обучителните материали тук: Инструкции за работа с ESP платформата

2. Учители, които досега не са провеждали изпита и нямат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Mоля, попълнете формуляра за заявка в срок до 04.06.2021г.:https://form.jotform.com/92763456723970 и продължете да четете по-надолу.

Какво ще последва след вашата регистрация:
1. След попълване на формуляра екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже с вас, за да ви даде информация как да осъществите своята регистрация и инструкции как да направлявате процеса на регистрация на вашите ученици в платформата ESP.

2. В срок до 10.06.2021 г. учениците следва да попълнят самооценката, която е достъпна на български език и може да се попълни от всяко устройство, свързано с интернет, в или извън училище.

3. В края на месец юни и началото на месец юли 2021 г. ще се проведе изпитния период за сертифициране с ESP. Екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже предварително с Вас с допълнителни инструкции и за да се уточни провеждането на третия ключов елемент от сертификацията – онлайн теста, за който Вашето училище ще поеме ролята на изпитен център. Тази година, предвид пандемичната ситуация, изпитът може да бъде проведен в онлайн среда (чрез среща в Zoom, Microsoft Teams, Google Handouts или друга подобна платформа) или в присъствена среда (в компютърен кабинет във Вашето училище). Независимо кой от двата варианта е избран, присъствието на учител-квестор е задължително за провеждането на изпита. Организацията ни ще предостави обучителни наръчници и материали на български език в PDF формат. Изпитът е достъпен за ученици на български език.

За допълнителни въпроси и информация моля свържете се с Жана Димова на имейл jana.dimova@jabulgaria.org и тел.: +359 877161986
Очакваме Вашата активност и ангажираност за оползотворяване на тази полезна нова възможност!

С уважение,
Милена Стойчева
Изпълнителен директор, JA Bulgaria

(Писмо в PDF вариант за сваляне)