Представяне на програма "Учебна компания"

Програма „Учебна компания” е практически ориентиран и световно утвърден учебен курс за стартиране на собствен бизнес, който Европейската комисия признава за „най-добра практика в обучението по предприемачество“.

 • За кого е предназначена програмата?

Програма „Учебна компания“ е насочена към ученици на възраст 15-19 г. от цялата страна, независимо от типа на училището, в което се обучават.

 

 • Как протича обучението по програмата?

По време на обучението по програма „Учебна компания“, младежите преминават през целия процес на материализиране на генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално предприятие (ООД), което осъществява дейност по създаване и доставка на продукти и/или услуги до крайния потребител.

Започвайки от регистрацията на своята учебна компания, участниците стават съдружници като инвестират минимален капитал и формират управленска структура на своето предприятие. В рамките на учебната година младежите преминават през генерирането на идеи, осигуряването на финансиране, управлението на финансовите потоци, управлението на човешките ресурси, производството на продукт и/или услуга, тяхното маркетиране, включително реклама и управление на продажбите.

В края на учебната година, съучредителите ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла.

Учeбните компании имат възможност да демонстрират постиженията си като участват в регионални състезания във формат на търговски изложения, където учебните компании се представят на щанд и биват оценени от жури. В условията на Компаниите, показали най-добри резултати по време на регионалните състезания, продължават участието си в национален финал (национално състезание), който се състои в рамките на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“. По време на националното състезание се излъчва „Най-добра учебна компания на Република България“, а заедно с това и победители в отдени направления – специални категории. Националният победител, получава правото да участва в Европейско състезание, където се съревновава с най-добрите учебни компании от мрежата на JA Europe.

 

 

 • Какви допълнителни възможности предоставя обучението по програма „Учебна компания“?

Джуниър Ачийвмънт България предоставя още една възможност за участниците в „Учебна компания“ – придобиване на сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass – ESP) удостоверяващ практическия предприемачески опит на ученици на възраст 15-19 години и техните знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация на пазара на труда.

Учениците в програма „Учебна компания“ имат право да заявят своето желание да работят с ментор от Програмата за ментори и бизнес доброволци на JA Bulgaria.

Учениците от програмата имат възможност да участват в различни инициативи, състезания, международни проекти, уебинари и обучения  – иновационни, креативни, финансови лагери, по време, на които да бъдат напътствани допълнително и от бизнес ментори – експерти от партньорската мрежа на JA Bulgaria.

Планираните възможности за учебната 2020-2021 учебна година, включват:

 • Иновационен лагер „Социални иновации“ – насочен към социално-ориентирани учебни компании и реализиран с подкрепата на NN Bulgaria;
 • Международно онлайн състезание „Социални иновации“ – насочено към социално-ориентирани учебни и реализирано с подкрепата на NN Bulgaria;
 • Два иновационни лагера в рамките на проект Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“, реализиран от JA Bulgaria и EIT Raw Materials (Европейски институт за иновации и технологии) насочен към учебни компании в областта на кръговата икономика и по-конкретно – в сектор „Суровини“. Партньорството между JA Bulgaria и EIT Raw Materials продължава трета поредна година, а целта на проекта е да се информират младежите за предизвикателствата в сектор „Суровини“, да се запознаят с концепцията за кръгова икономика и нейните предимствата спрямо т.нар. „традиционен линеен модел“. Участниците в проекта следва да реализират бизнес идея свързана с използването на рециклирани материали или суровини, което ще им даде възможност да се състезават освен за наградата „Най-добра учебна компания на България, но и за специалната награда на EIT Raw Materials – участие на европейско изложение на училищата партньори.
 • Финансов иновационен лагер – насочен към създаването на иновативни финансови продукти и/или услуги и реализиран с подкрепата на
 • Работилници в рамките на инициатива „Girls go Circular – насочена към развиване на дигиталните умения на момичета и знанията им за кръгова икономика, реализирана с подкрепата на JA Europe и EIT (Европейски институт за иновации и технологии).
 • 4 уебинара в рамките на инициативата „Сряда – Ден на „Учебна компания““ насочени към всички участници в програма „Учебна компания“ и целящи да подпомогнат различните етапи от обучението по програмата
 • (! Предстои да бъде потвърдено) Иновационен лагер и конкурс БРАНДИКО;

 

 

 

 • Какви са ползите от обучението по програмата?

В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област.

Обучението за създаване на учебна компания съответства не само на действащите в Република България нормативни изисквания, но е структурирано и съобразно принципите на Програмата за нови умения в Европа от 2016 г. и Референтната рамка за предприемаческа компетентност – EntreComp, като по този начин предлага учебно съдържание с комплексен характер, което има за цел да развива палитра от общо 15 компетенции (самопознание и  вяра в себе си, мотивация и упоритост, мобилизиране на ресурси, финансова и икономическа грамотност, мобилизиране на другите, поемане на инициатива, планиране и управление, справяне с несигурност и риск, работа в екип, учене чрез опит, етично и устойчиво мислене, оценка на идеи, визия, креативност, виждане на възможности), разпределени в три области (идеи и възможности, ресурси, действие), които позволяват на обучаемите да откриват и създават, както и да действат при вече открити и създадени възможности и идеи във всички области на обществения и стопански живот, без оглед на сектора на професионалното им обучение и реализация.