На 03.06 на форума “Изгряващи звезди 2021” – церемонията за награждаване на победителите от програма Учебна компания 2020-2021, беше обявен и победителя в една нова категория, която цели да подобри уменията на учебните компании да представят себе си и това, което правят в кратък видео формат. В категорията “Награда на публиката” взеха участие 15 УК, чиито видеоклипове бяха публикувани на 27 май 2021 г. и обявени чрез Facebook страницата на JA Bulgaria за открити за гласуване. Резултата от гласуването беше отчетен в 16:00 ч. на 1 юни 2021 г. спрямо официалните данни на Facebook Business Manager, в секцията за отчитане на представянето на публикувани видеа „Creator Studio”. Резултатът от класирането бе изтеглен в присъствието на двама служители на JA Bulgaria директно от данните на Facebook и споделен към екипа незабавно след това. Този файл позволява да се се преглеждат данни в различни интервали от време, както и сумарно за конкретен период. Спрямо отчетените данни на 01 юни беше определен и победителя в категорията за “Награда на публиката” – Учебна компания „Тедър“. Техни подгласници са Учебна компания „Интекс“. Поздравяваме и всички останали участници, които успяха да се включат в надпреварата. 

Данните в таблицата по-долу са за периода 27 май- 1 юни, 16:00 ч. В отделните дни данните са били динамични спрямо ангажираността на аудиторията със съответните видеа. Данните във индивидуалните фийдове на потребителите не отразяват пълната картина за съответния период. Това може да се види единствено от администраторите на сайта. 

В изображението по-долу (скрийншот) са представени данните от таблицата така както ги видяхме с екипа на JA Bulgaria в секцията за анализ на данните в Creаtor Studio на Facebook профила ни. В последната колонка „Engagement” са отразени данните от трите метрики „Comments”, “Shares”, “Likes”. Отделните показатели са посочени в таблицата за разглеждания период (27 май до 1 юни, в 16:00 ч.) 

статистика - Facebook Business Manager

Най-добро рекламно видео – резултати

Най-добро рекламно видео - резултати

Поздравяваме победителите, както и всички участници поели ангажимента да участват в конкурса, както и на всички съмишленици, които ги подкрепиха. Тук можете да видите отново и краткия рекламен клип на победителите. 

#CoYC2021 #RisingStars2021 #CompanyProgram #Gen_E