Начало на регистрации на учебни компании за 2021-22 г.

Регистрацията на учебните компании е отворена. Можете да регистрирате своята учебна компания в портала на програмата тук: https://company.jabulgaria.org/proces-na-registracia/ като следвате стъпките. И тази година регистрацията ще протече на няколко етапа като първия етап е до 1-ви ноември и от учебните компании ще се изисква само основна информация, която е отбелязана като задължителна във формуляра – училище, учител, ученици, име на учебната компания, което може да бъде сменено на по-късен етап.

Важно! Сканираните договори и анекси изпращайте на krasimira.manashfi@jabulgaria.org, за да можем да ги върнем попълнени от наша страна, а вие съответно да ги прикачите при регистрация.

Тази година учебните компании ще могат да работят в едно от трите направления: „Зелено предприемачество и кръгова икономика“, „Социално предприемачество“, „Дигитално предприемачество“.

Ще се радваме да работим отново заедно, предвидили сме различни обучителни инициативи, които ще помогнат на учебните компании да превърнат идеите си в реалност!

Препоръчваме на всички да участват в проект „Младежи в кръговата икономика“ https://company.jabulgaria.org/girls-go-circular/, който дава достъп до онлайн съдържание по кръгова икономика и рециклиране на отпадъци. Съдържанието е подходящо за всички учебни компании като инструмент за генериране на идеи, особено на тези, които ще работят в направление „Зелено предприемачество и кръгова икономика“.

Спорна учебна година и бъдете здрави!