Резултати по точки от гласуването на журито – “Изгряващи звезди” 2021 г.

На първи юни бяха интервютата на журито и учебните компании след които бяха поставени финалните точки за крайното класиране. Представяме ги по-долу за ваша информация.

 

резултати по точки

Благодарим на всички за положения труд и ви очакваме отново през 2022 г.!

“Награда на публиката” за най-добро рекламно видео

На 03.06 на форума “Изгряващи звезди 2021” – церемонията за награждаване на победителите от програма Учебна компания 2020-2021, беше обявен и победителя в една нова категория, която цели да подобри уменията на учебните компании да представят себе си и това, което правят в кратък видео формат. В категорията “Награда на публиката” взеха участие 15 УК, чиито видеоклипове бяха публикувани на 27 май 2021 г. и обявени чрез Facebook страницата на JA Bulgaria за открити за гласуване. Резултата от гласуването беше отчетен в 16:00 ч. на 1 юни 2021 г. спрямо официалните данни на Facebook Business Manager, в секцията за отчитане на представянето на публикувани видеа „Creator Studio”. Резултатът от класирането бе изтеглен в присъствието на двама служители на JA Bulgaria директно от данните на Facebook и споделен към екипа незабавно след това. Този файл позволява да се се преглеждат данни в различни интервали от време, както и сумарно за конкретен период. Спрямо отчетените данни на 01 юни беше определен и победителя в категорията за “Награда на публиката” – Учебна компания „Тедър“. Техни подгласници са Учебна компания „Интекс“. Поздравяваме и всички останали участници, които успяха да се включат в надпреварата. 

Данните в таблицата по-долу са за периода 27 май- 1 юни, 16:00 ч. В отделните дни данните са били динамични спрямо ангажираността на аудиторията със съответните видеа. Данните във индивидуалните фийдове на потребителите не отразяват пълната картина за съответния период. Това може да се види единствено от администраторите на сайта. 

В изображението по-долу (скрийншот) са представени данните от таблицата така както ги видяхме с екипа на JA Bulgaria в секцията за анализ на данните в Creаtor Studio на Facebook профила ни. В последната колонка „Engagement” са отразени данните от трите метрики „Comments”, “Shares”, “Likes”. Отделните показатели са посочени в таблицата за разглеждания период (27 май до 1 юни, в 16:00 ч.) 

статистика - Facebook Business Manager

Най-добро рекламно видео – резултати

Най-добро рекламно видео - резултати

Поздравяваме победителите, както и всички участници поели ангажимента да участват в конкурса, както и на всички съмишленици, които ги подкрепиха. Тук можете да видите отново и краткия рекламен клип на победителите. 

#CoYC2021 #RisingStars2021 #CompanyProgram #Gen_E 

Участие в международния сертификационен изпит „Сертификат за предприемачески умения“ (ESP)

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

Обръщаме се към вас с ексклузивна покана и предложение, достъпно само за училищата и учениците, които работят по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт през настоящата учебна година. Oрганизацията ни предоставя възможност на всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ през учебната 2020-2021г., да се явят на международно признатия изпит „Сертификат за предприемачески умения“.

Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е международна квалификационна система, която удостоверява, че учениците на възраст 15-19 години, които са имали истински опит в предприемачеството, са придобили необходимите знания, умения и компетентности, за да започнат бизнес или да бъдат успешно заети.

ESP включва:
• Целогодишно участие в програма “Учебна компания” в училище;
• Самооценка на предприемаческите компетентности, чиято цел е да подтикне учениците към рефлексия върху компетентностите, които са придобили чрез участието им в програма „Учебна компания“;
• Финален онлайн компютърно-базиран тест, който оценява, валидира и сертифицира придобитите от учениците теоретични бизнес, икономически и финансови познания, както и когнитивните и практическите им умения във връзка с най-важните понятия в бизнеса. Изпитът е достъпен само за ученици, преминали през програма „Учебна компания“ и самооценката;
• Достъп до допълнителни възможности, предлагани от малки и големи предприятия, топ университети и международни организации в Европа, които да улеснят прехода на младите хора от образованието към работния свят.
ESP е сертификат, който учениците могат да добавят към своята автобиография и да използват, за да продължат образованието си, да влязат в света на работата, или да започнат собствен бизнес. За училищата и учителите ESP е пълен пакет, който подкрепя резултатите от обучението по предприемачество и развива в учениците уменията и компетентностите, които работодателите търсят.

Откакто се провежда изпитът, над 9000 младежи в цяла Европа са придобили Сертификата. ESP допринася и за укрепването на тези ключови компетентности, които по-късно в живота ще помогнат на учениците да намерят удовлетворяваща лична реализация и да вземат пълноценно участие в обществото.

За да заявите своето участие в ESP през тази учебна година, имате две възможности:

1. Учители, които са провели изпита през 2019-2020 учебна година и имат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Можете директно да влезете в платформата със своето потребителско име и парола и да генерирате кодове за учениците си, с които те да се регистрират и попълнят самооценката. За да си припомните процеса, може да прегледате обучителните материали тук: Инструкции за работа с ESP платформата

2. Учители, които досега не са провеждали изпита и нямат създаден акаунт в платформата www.esponline.eu: Mоля, попълнете формуляра за заявка в срок до 04.06.2021г.:https://form.jotform.com/92763456723970 и продължете да четете по-надолу.

Какво ще последва след вашата регистрация:
1. След попълване на формуляра екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже с вас, за да ви даде информация как да осъществите своята регистрация и инструкции как да направлявате процеса на регистрация на вашите ученици в платформата ESP.

2. В срок до 10.06.2021 г. учениците следва да попълнят самооценката, която е достъпна на български език и може да се попълни от всяко устройство, свързано с интернет, в или извън училище.

3. В края на месец юни и началото на месец юли 2021 г. ще се проведе изпитния период за сертифициране с ESP. Екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже предварително с Вас с допълнителни инструкции и за да се уточни провеждането на третия ключов елемент от сертификацията – онлайн теста, за който Вашето училище ще поеме ролята на изпитен център. Тази година, предвид пандемичната ситуация, изпитът може да бъде проведен в онлайн среда (чрез среща в Zoom, Microsoft Teams, Google Handouts или друга подобна платформа) или в присъствена среда (в компютърен кабинет във Вашето училище). Независимо кой от двата варианта е избран, присъствието на учител-квестор е задължително за провеждането на изпита. Организацията ни ще предостави обучителни наръчници и материали на български език в PDF формат. Изпитът е достъпен за ученици на български език.

За допълнителни въпроси и информация моля свържете се с Жана Димова на имейл jana.dimova@jabulgaria.org и тел.: +359 877161986
Очакваме Вашата активност и ангажираност за оползотворяване на тази полезна нова възможност!

С уважение,
Милена Стойчева
Изпълнителен директор, JA Bulgaria

(Писмо в PDF вариант за сваляне)