Успехът на една компания от Самоков

“Виждайки ентусиазма и желанието на учениците да научат повече за реалния свят на бизнеса много консултанти от различни фирми посетиха нашето училище. Така учениците разбраха, че трудности има навсякъде, но предприемаческото мислене е това, което води до изход от всяка ситуация. Оцеляват само тези, които умеят да рискуват и не се предават още при първата трудност.

Оценявам участието ни в програмите „Учебна компания” и „Предприятие без граници” като много полезно за нас. Анкетните карти, които учениците попълниха при ликвидирането на компанията показват ползите от това иновативно обучение и високата мотивация за ново участие. “
Цветелина Николова, учител
ПТГ “Н. Вапцаров”, гр. Самоков