СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ВЕЛИНГРАД

Авторът на този материал – Людмила Рижук, е дългогодишен методик и обучител по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. 

Днес в Европа се извършва активен преход към информационно общество. В световен мащаб се налага глобализация на икономиката, висока мобилност на работната сила и се изисква нов тип компетентности на личността в социалната и професионалната сфера. Тези процеси рефлектират особено силно в сферата на образованието. Основна ценност в Лисабонската стратегия е не материално-производствената сфера, а информацията, знанието, образованието, което трябва да дава резултати в услуга на производителността. Затова от централно значение е усвояването на ключови умения на всички нива на образованието и обучението. В тази статия се разглежда процес на създаване на интерактивна образователно-предприемаческа среда за формиране на ключови компетентности на учениците чрез използване на практико-ориентиран подход.

Цялата статия можете да прочетете тук