files

Файлове и Документация

Файлове и документация, които ще ви помогнат да разберете какво е програма “Учебна компания”, как да кандидатствате и как да развивате най-добре бизнес идеята си.

Наръчник за използване на портала на “Учебни компании”

Структура на Бизнес План

Предварителен бизнес план

Договор между училището и Джуниър Ачийвмънт България

и Анекс към договора за учебната 2017-2018г.

По-долу ще намерите всички формуляри, които ви трябват за отчитане на дейността ви при работа с “Учебна компания”. Те са разделени по отдели в архивен файл.

Административна документация

Финансова Документация

Администрация на персонала

Производствена документация

Маркетинг