Файлове и Документация

Файлове и документация, които ще ви помогнат да разберете какво е програма “Учебна компания”, как да кандидатствате и как да развивате най-добре бизнес идеята си.

Критерии за състезанията на учебните компании

Инструкции за презентация

Инструкции за конкурса Брандико

Образец заявление Брандико 2018г.

Заявление за Брандико 2018г.

Финансови отчети за регионални състезания 2018г.

Наръчник за използване на портала на “Учебни компании”

Структура на Бизнес План

Предварителен бизнес план

Договор между училището и Джуниър Ачийвмънт България 2018 г.

Анекс към договора за учебната 2018-2019 г.

По-долу ще намерите всички формуляри, които ви трябват за отчитане на дейността ви при работа с “Учебна компания”. Те са разделени по отдели в архивен файл.

Административна документация

Финансова Документация

Администрация на персонала

Производствена документация

Маркетинг

Ресурси – Национално състезание “Изгряващи звезди”

Информация за структурата на Финалния отчет

Т6_У3_ОПР и баланс

Програма форум Изгряващи звезди 2019

Съвети към финалистите

Насоки и критерии за състезанията

Изгряващи звезди 2019 – логистика за учебни компании