Отворена регистрация за Иновационен лагер за ученици от учебни компании – 16-17 Март 2018г.

video_frame_-_group

Скъпи ученици и учители,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в Иновационен лагер за ученици от гимназиален етап, който се реализира за втора поредна година в рамките на проекта „Социални иновации“ подкрепен от NN.

Целта на състезанието е да насърчи учениците да генерират иновативни идеи, в посока решаване на социален проблем. Състезанието е полезно за участниците в учебни компании, тъй като развива техните предприемачески умения, като упражнява техните способности за търсене на информация, критично мислене с цел генериране на идея, работа в екип и сработване с непознати хора, подготовка на презентация и представяне пред жури, отговори на въпроси и аналитично мислене.

Кога? – 16 и 17.03.2018 г.  

Къде? – JAStartupHambar, София Тех Парк

Как? – В иновационния лагер могат да се включат екипи (до трима души) със свое иновативно бизнес решение на зададения казус, както и самостоятелни участници, чрез регистрация на https://form.jotform.com/80352452721955, отворена от 05.02 до 23.02.2018 г.

КАЗУС

За да се запишете трябва да изпратите своето предложение за подход (продукт или услуга), насочен към ученици в начален и прогимназиален етап, чрез който да се ограничат негативните последици от ниската финансова грамотност, която се изразява в следните показатели, описани по-долу, изведени от проучване. Тъй като  учениците не са финансово независими, а финансовите решения се вземат от близките им възрастни, във вашето решение трябва задължително да включите механизми за въвличане на възрастните.

ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕ:

Финансовите знания на учениците в България не са добре структурирани и няма задълбочено разбиране на материята. Проучването по проект FIQ извежда следните данни:

–        по-малко от 60% от учениците в начален и прогимназиален етап обсъждат въпроси, свързани с парите, с родителите си; само 21% са склонни да предприемат инициатива, чрез която да намерят възможности за допълнителен доход; близо 60% от учениците в начален етап и около 45% от учениците в прогимназиален не могат да преценят правилно промоции от типа „купи едно и получаваш второто на половин цена“.

Кандидатите ще бъдат подбрани след внимателно разглеждане на техните отговори на казуса.

Резултатите ще бъдат обявени на 28.02.2017 г.

Ще бъдат одобрени 80 ученици, които по време на събитието  ще бъдат разпределени в отбори.

Отборите ще работят с ментори от NN България, които чрез дискусии и съвети ще помогнат на младежите да достигнат до най-добрата социално-предприемаческа идея. Ще присъства жури, пред което всеки отбор ще презентира своето бизнес решение на зададения казус, след което ще бъдат избрани и наградени трите най-добри отбора.

Разходите по нощувките и храната ще бъдат поети от JAБългария. Участниците и придружаващите ги учители поемат транспортните си разходи. 

Очакваме Ви!