Министерство на икономиката ще награди ученици от програма „Учебна компания“ в конкурс „Брандико“

Министерство на икономиката и Джуниър Ачийвмънт България за осма поредна година си партнират в конкурса за търговска марка – „Брандико“.

„Брандико“ е конкурс, чиято цел е да „събуди“ интереса на учениците към значението на закрилата на интелектуалната собственост и в частност на търговската марка, която е лицето на всяко предприятие. Наградата се връчва от името на Министерство на икономиката на трима победители, които най-добре са изградили, защитили и превърнали в ценен актив своята търговска марка.

Тази година наградата за победителя в конкурса „Брандико“ е гостуване на Европейския финал за най-добра учебна компания, който ще се проведе на 16-19 Юли в Белград. На участниците от екипа 4 ученици и 1 учител ще бъдат поети разходите за път и настаняване и те ще имат възможност да разгледат щандовете и да изслушат презентациите на всички национални победители, класирани на европейския финал.

За да участвате в конкурса е необходимо да:

  • Сте част от тренировъчно предприятие;
  • Измислите и изградите своя търговска марка (име, лого, цветове, както и всичко, което според вас би отличило марката от конкурентите на пазара);

Как се кандидатства:

  • Попълнете Заявление за регистрация на Марка на Общността, моля запознайте се подробно с приложените в секция “Ресурсен център”- “Файлове” инструкции и бланка образец;
  • Изпратете попълненото заявление в учебния офис на посочения e-mail адрес: radeva@jabulgaria.org

Срок за кандидатстване:

  • От 05.04.2018г. до 10.05.2018г. вкл. до 18:00ч.

Критерии за оценка:

– Коректно попълнено заявление за регистрация на марката;

– Предложенията за марка трябва да бъдат авторски, да не копират или напомнят съществуващи решения;

– Презентация – защита на вашата концепция за марката пред жури по време на изложенията

– Дизайнът трябва да бъде четлив във всякакви размери

– Оценка на лого-дизайна:

  • Семантика (символика) на лого дизайна – трябва да сте наясно какво символизира и да обясните това на журито
  • Типография – графична яснота на знака (ако логото съдържа текст, независимо дали е част от знака или се намира под него, е необходимо да подберете подходящия за целта шрифт)
  • Цветова комбинация (символика на използваните цветове, търсени внушения чрез тях) – също трябва да разкажете на журито, защо сте се спрели на такава цветова комбинация.

По всеки от петте критерия журито може да присъди максимум 3 точки.

Пожелаваме Ви успех и вдъхновение!