Какъв е процесът на регистрация?

Информация за регистрация на учебна компания

Важно уточнение! Всички училища, които вече имат сключен договор, подписват само анекс за всяка нова учебна година, през която училището ще участва в програма „Учебна компания“. Училищата, чиито договори са сключени преди промяната на закона, задължително попълват в анекса следното поле: Поради приетия нов закон и наложената промяна на имената на училищата старото име на училището …… (впишете го тук) е сменено и актуалното фигурира в настоящия анекс.

Важно изискване! За да регистрирате учебна компания тя трябва да се състои от минимум 3-ма и максимум 15 ученици.

За да регистрирате успешно своята учебна компания, трябва да изпълните следните стъпки:

  1. Да подпишете и изпратите рамков договор между вашето училище и Джуниър Ачийвмънт България, както и анекс към него за съответната учебна година.

Можете да направите сканирано копие на договора и да го изпратите по електронна поща на svetoslav.manoilov@jabulgaria.org или да го изпратите в две копия по поща на адрес:

Джуниър Ачийвмънт България | ул. „Загоре“ 9 | гр. София, 1124

На вниманието на: УК

Къде да намерите необходимите документи:

http://company.jabulgaria.org/resource-centre/fajlove-i-dokumentatsiya/

Краен срок: 30 ноември 2018 г.  7 декември 2018 г.

  1.  Да кандидатствате за ментор.

(Не е задължителна стъпка, но е препоръчителна)

За целта напишете мотивационно писмо, в което описвате защо искате да работите с ментор и с какво може той да ви помогне.

Изпратете писмото до: kirilka.angelova@jabulgaria.org

Забележка: Ако нямате желание да участвате в насрочени срещи, да спазвате срокове и да комуникирате адекватно с ментора, то ви молим най-учтиво да не кандидатствате в менторската програма.

Краен срок: 15 декември 2018 г.

  1. Да платите по банков път годишната такса за участие в програма „Учебна компания“.

Годишната такса включва такса за регистрация и администрация на учебните компании и такса за ползване на учебното съдържание – учебник за ученици и ръководство за преподаватели, които ще бъдат предоставени онлайн. Размерът на таксите е посочен в анекса към рамковия договор. Такса за всички класове и учебни компании от едно училище може да се заплати с едно платежно нареждане. В основанието за плащане изпишете „Регистрация на учебна компания ……. (наименование на една или повече учебни компании)“. За всяко плащане получавате фактура, издадена от нас.

Важна информация! С удоволствие съобщаваме, че през 2018-2019 г. училищата, подали в срок регистрацията си в платформата на „Учебна компания“ не дължат такса за използване на учебно съдържание.

Таксата се заплаща по следната банкова сметка:
Банка ДСК ЕАД

Титуляр на сметката: Джуниър Ачийвмънт България

IBAN: BG14STSA93000017677215

BIC: STSABGSF

Краен срок: 30 ноември 2018 г.  7 декември 2018 г.

  1. Да регистрирате профил в портала на учебните компании.

В профила на всяка учебна компания е необходимо да се прикачи предварителен бизнес план на фирмата и сканирано копие на вносната бележка за годишната такса, в която следва фигурира името на учебната компания. При изготвянето на профила е важно да попълните максимално изчерпателно и атрактивно информацията за вашия продукт/услуга.

За да регистрирате профил, посетете следния линк: тук

Краен срок: 30 ноември 2018 г.  7 декември 2018 г.

Забележка:  всички необходими документи за регистрация на учебна компания, както и наръчник за използване на платформата, можете да намерите в секция Ресурсен център/Файлове.