Често Задавани Въпроси

Тук ще намерите отговорите на някои от най-често задаваните въпроси за програма “Учебна компания”. И все пак, ако отговорът на вашия въпрос не е тук, не се колебайте да се свържете с нашия екип!

Каква е процедурата по попълване и изпращане на договора между училището и ДАБ?
Може да изтеглите договора от Ресурсен център/Файлове – попълнете, разпечатайте и подпишете този договор. Може да изпратите сканирано копие до нашия офис на Елица Ефремова (elica@jabulgaria.org) или хартиен екземпляр по пощата.
Как се извършва плащането на такса “Администрация”?
Таксата се превежда по банков път на сметката на Джуниър Ачийвмънт България. В основание за плащане моля запишете “Регистрация на учебна компания … (име на компанията)”. Джуниър Ачийвмънт България издава официална фактура за всяка заплатена такса. Моля, изпратете данните си за фактура по емайл на Елица Ефремова (elica@jabulgaria.org), за да ви бъде издадена фактура.
Какви са крайните срокове за учебната 2013-2014?
Краен срок за регистрация на учебни компании в платформата: 30 ноември 2013 г. Това означава, че дотогава трябва да сте платили и сканирали платежното, с което сте платили такса “Администрация”, както и да сте подготвили Предварителен бизнес план. Тези 2 документа е нужно да се прикачат при процеса на регистрация.

Краен срок за регистрация на продукт/услуга в платформата: 30 ноември 2013 г. Това означава, че дотогава трябва да сте качили описание на продукта си, което да се показва в раздела “Регистрирани компании”. Добре е описанието да съдържа снимка/снимки. Важно е да е грамотно и атрактивно написано. Впоследствие може да редактирате и обогатявате това описание.

Краен срок за подаване на мотивация за ментор: 30 ноември 2013 г. Това означава да влезете в профила си и от полето мотивация за работа с ментор да посочите, че искате да работите с ментор и да изпратите своята мотивация, от която менторът да разбере, че вие наистина разбирате каква е ролята на ментора и знаете за какво ви е нужен той, за да подобри представянето на вашата компания.

Какъв е процесът с менторите – те ли ни избират или ние тях?
Процесът протича по следния начин:

  1. Джуниър Ачийвмънт България провежда предварителни разговори с хора от бизнеса и събира заявки от тях за включване в менторската програма за учебни компании.
  2. Учебните компании попълват своята мотивация за работа с ментор. В мотивацията може да посочите в каква сфера/сфери имате нужда от съдействие за развитието на учебната компания.
  3. Всички учебни компании, които са посочили, че искат да работят с ментор, излизат в списъка на Компании, търсещи ментори
  4. Менторите разглеждат списъка в периода 1 – 7 декември 2013 г. и си избират с коя компания искат да работят.
  5. Джуниър Ачийвмънт България събира предпочитанията и разпределя менторите към компаниите, които са си избрали. 
  6. На 10 декември 2013 г. Джуниър Ачийвмънт България провежда въвеждащи срещи по скайп между всички двойки учебни компании и ментори. Последните разменят взаимно контактите си и се уговарят как ще работят оттук насетне.
  7. Ако прецени, Джуниър Ачийвмънт България ще качи на Портала за учебни компании профили на менторите за учебната 2013-2014 г. с описание на техните компетентности.
Какъв е началният капитал на учебната компания?
Максималният размер на капитала на всяко тренировъчно предприятие Учебна компания е 500 лв. Няма минимален размер на началния капитал. Все пак е нужно да е повече от 0 лв. :)
Въпрос
Отговор на зададения въпрос
Въпрос
Отговор на зададения въпрос