udemy screenshot

Вече функционира електронно учебно съдържание за “Учебна компания” онлайн

Уважаеми участници в програма “Учебна компания”,

имаме удоволствието да ви съобщим, че от днес на интернет адрес:

https://www.udemy.com/studentcompany/

функционира пилотна версия на електронно съдържание на програма “Учебна компания”. Съдържанието включва първите три раздела от учебника “Предприемачески дух” – въведение, организиране на учебна компания и съставяне на бизнес план – както и множество допълнителни материали, които не присъстват в учебника – видео клипове и други. Дигитализирани са всички формуляри за провеждане на събрания на учебната компания, които досега присъстваха в хартиен вид в учебника “Предприемачески дух”.

Всички желаещи учители и ученици могат да използват съдържанието вместо или като допълнение към хартиената версия. За това е нужно да се регистрирате в платформата Udemy.com или да влезете в нея с Фейсбук профила си. Udemy.com е модерна платформа за създаване на онлайн обучителни курсове, която дава много възможности на потребителите. През нея не само ще можете да разглеждате и ползвате учебното съдържание, но и да задавате въпроси и да си разменяте съобщения с останалите записани в курса ученици. Също така Джуниър Ачийвмънт България периодично има възможност да организира видео конферентна връзка на живо, по време на която да бъдат обсъждани въпроси, свързани с прилагането на програма “Учебна компания”.

Предстои дигитализиране на останалите раздели от учебника “Предприемачески дух”, както и на инструкциите в помагалото “Документация”. Процесът по създаване на пилотните модули за онлайн обучение се подпомага финансово от Фондация “Америка за България”.