Успехи

Запознайте се с успешните резултати от програма “Учебна компания”. Ще ви показваме какво успяват да създадат учениците, какво научават. Ще ви запознаваме с истории на успешни предприемачи, които са започнали своя път чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ВЕЛИНГРАД

Авторът на този материал – Людмила Рижук, е дългогодишен методик и обучител по програмите на Джуниър Ачийвмънт България.  Днес в Европа се извършва активен преход към информационно общество. В световен мащаб се налага глобализация на икономиката, висока мобилност на работната сила и се изисква нов тип компетентности на личността в социалната и професионалната сфера. Тези […]

цялата статия...

На какво се научават учениците в рамките на програма “Учебна Компания”

“Като резултат от дейността по програмата „Учебна компания” след тригодишна работа учениците получават знания, умения и навици, необходими за създаване и управление на собствено предприятие…” споделя преподавателката Людмила Коьосова от гр Велинград

цялата статия...