Category Archives: Успехи

Запознайте се с успешните резултати от програма “Учебна компания”. Ще ви показваме какво успяват да създадат учениците, какво научават. Ще ви запознаваме с истории на успешни предприемачи, които са започнали своя път чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ВЕЛИНГРАД

Авторът на този материал – Людмила Рижук, е дългогодишен методик и обучител по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. 

Днес в Европа се извършва активен преход към информационно общество. В световен мащаб се налага глобализация на икономиката, висока мобилност на работната сила и се изисква нов тип компетентности на личността в социалната и професионалната сфера. Тези процеси рефлектират особено силно в сферата на образованието. Основна ценност в Лисабонската стратегия е не материално-производствената сфера, а информацията, знанието, образованието, което трябва да дава резултати в услуга на производителността. Затова от централно значение е усвояването на ключови умения на всички нива на образованието и обучението. В тази статия се разглежда процес на създаване на интерактивна образователно-предприемаческа среда за формиране на ключови компетентности на учениците чрез използване на практико-ориентиран подход.

Цялата статия можете да прочетете тук

На какво се научават учениците в рамките на програма “Учебна Компания”

“Като резултат от дейността по програмата „Учебна компания” след тригодишна работа учениците получават знания, умения и навици, необходими за създаване и управление на собствено предприятие, получават редица социални и граждански умения, умения за работа в екип а също така и съзнателен избор на бъдещата професия. В процеса на обучение младите хора развиват редица качества, необходими на един предприемач: умения за вземане на решения, лидерски качества, умения за общуване, водене на преговори, организиране и управление на времето и др., като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса.

Логическо продължение и допълнение на програмата „Учебна компания” е програмата „Предприятие без граници” (Enterprise without Borders – EwB), която се подкрепя и препоръчва от Европейската комисия при бизнес обучение на ученици между 15 – 19 години. Нейната основна функция е да помогне на младежите да разберат принципите на Европейската търговия и да придобият необходимите умения за управление на международна компания.”

Людмила Коьосова, учител
СОУ “Васил Левски”, гр. Велинград

Успехът на една компания от Самоков

“Виждайки ентусиазма и желанието на учениците да научат повече за реалния свят на бизнеса много консултанти от различни фирми посетиха нашето училище. Така учениците разбраха, че трудности има навсякъде, но предприемаческото мислене е това, което води до изход от всяка ситуация. Оцеляват само тези, които умеят да рискуват и не се предават още при първата трудност.

Оценявам участието ни в програмите „Учебна компания” и „Предприятие без граници” като много полезно за нас. Анкетните карти, които учениците попълниха при ликвидирането на компанията показват ползите от това иновативно обучение и високата мотивация за ново участие. “
Цветелина Николова, учител
ПТГ “Н. Вапцаров”, гр. Самоков