На какво се научават учениците в рамките на програма “Учебна Компания”

“Като резултат от дейността по програмата „Учебна компания” след тригодишна работа учениците получават знания, умения и навици, необходими за създаване и управление на собствено предприятие, получават редица социални и граждански умения, умения за работа в екип а също така и съзнателен избор на бъдещата професия. В процеса на обучение младите хора развиват редица качества, необходими на един предприемач: умения за вземане на решения, лидерски качества, умения за общуване, водене на преговори, организиране и управление на времето и др., като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса.

Логическо продължение и допълнение на програмата „Учебна компания” е програмата „Предприятие без граници” (Enterprise without Borders – EwB), която се подкрепя и препоръчва от Европейската комисия при бизнес обучение на ученици между 15 – 19 години. Нейната основна функция е да помогне на младежите да разберат принципите на Европейската търговия и да придобият необходимите умения за управление на международна компания.”

Людмила Коьосова, учител
СОУ “Васил Левски”, гр. Велинград