company-program-cover-photo

За програма “Учебна Компания”

Програма „Учебна компания” е базирана на най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15-19 г. се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (ООД), което управляват в рамките на една учебна година. По време на обучението младежите стават акционери в собствената си компания като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и президент, който ги управлява. През учебната година те реализират избрания от тях продукт/услуга и трябва да го предложат на крайния клиент, като осъществят продажби в рамките на учебното заведение. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област.

През 2018 г. JA Europe започна партньорство с EIT RawMaterials, с цел подобряване на предприемаческите умения в сектор Суровини. Това партньорство ще обхваща и програмата “Учебна компания” където целта ще бъде участниците да придобият предприемачески умения и да се информират в по-голяма степен за предизвикателствата през сектора на суровините.

EIT RawMaterials & JA Europe

По-важна информация

За да участвате в програма "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт България, моля направете справка в коя категория попадате от изброените по-долу.

повече информация

За да регистрирате успешно вашата "Учебна компания", то трябва изпълните няколко стъпки, които тук можете да намерите описани подробно.

повече информация

За да успеете в това начинание ние ще ви свържем с подходящи хора от реалния бизнес, които да ви напътстват в работата.

повече информация